A Világszervezet Versecen (Szerbia) 2008 október 16-18-án kétnapos szakmai konferenciát tartott

BESZÁMOLÓ A VERSECI MÁVSZ KONGRESSZUSRÓL


A Magyar Állatorvosok Világszervezete 2008. október 17-18-án tartotta az éves kongresszusát Versecen, Szerbiában.

A több mint 200 állatorvost Szieberth István MÁVSZ elnök köszöntötte.
Sajnálattal állapította meg, hogy a kárpátaljai régióból senki nincs jelen.
A kollégák megkapták a szerb vízumot, sajnos a magyar hatóságoktól a sengeni vízumot már nem.

A jelenlevőket Versec önkormányzatának elnöke, Stevica Nazarcic is üdvözölte. Kiemelte, hogy Versec egy többnemzetiségű, nyitott város, mely szívesen ad otthont ilyen eseményeknek, mint a MÁVSZ kongresszusa.

Jelen volt Zorán Micovic szerb főállatorvos is. Hangsúlyozta az ilyen nemzetközi szakmai konferenciák jelentőségét, mind a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében mind pedig a közös cél: a minőséges állati eredetű táplálék előállításában. Megjegyezte, hogy a verseci kongresszus a második legtömegesebb, melyen az idén részt vett.
Előadásában Szerbia élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetét ismertette.

Sótonyi Péter a 120 éves Magyar állatorvosi szolgálat megalakulását megelőző időszakról beszélt.

A szakmai részben a részvevők előadást hallhattak a HACCP-ről az élelmiszer előállításban, az EU-s állatszállításról és állatvásárokról.

Búza László rendkívül érdekes és tanulságos előadást tartott a reziduumokról az állati eredetű termékekben.

A két napban szó volt még különböző állatbetegségekről, praxismenedzsmentről, és alternatív gyógymódokról az állatorvoslásban.

A részvevők a délutáni szabadidőben verseci sétát tettek. Felmentek a verseci bástyához is, melyet Zsigmond király építetett a 15. században és a Kárpátok utolsó dombján áll.

Az állófogadáson Szieberth István MÁVSZ elnök és Fodor László a Tolnay Sándor alapítvány kuratóriumának elnöke Díszoklevelet adott át, azoknak kik az elmúlt 10 évben jelentősen hozzájárultak a világszervezet fejlődéséhez. Az állófogadás jó alkalom volt a barátkozásra és a kötetlen beszélgetésre.

A két nap elteltével a részvevők, sok hasznos információval és élménnyel gazdagodva indultak haza.

Szecsődi Ferenc régióelnök
Október 16. (csütörtök / četvrtak)
13.00-20.00
óra között érkezés, elszállásolás, vacsora önellátással

október 17. (péntek / petak)

8.30 - 8.45
megnyitó / otvaranje

8.45 - 915

Ami a 120 évet megelőzte
Ono što je prethodilo periodu od 120 godina
Sótonyi Péter egyetemi tanár

Előadások / Predavanja:

Levezető elnök / Moderator: Sótonyi Péter

9.15-9.55
Szerbia élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzete.
Stanje bezbednosti hrane i zdravstvenog stanja životinja u Srbiji
Zoran Mićović, Szerbia országos főállatorvosa

2./ 9.55-10.30
HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe
HACCP u proizvodnji hrane, sa posebnim osvrtom na proizvodnju mleka; uloga veterinara
Süth Miklós Magyarország országos főállatorvosa

3./10.30 - 11.05
Állatszállítás és állatvásárok az EU-ban, különös tekintettel a sertéspestis és a baromfipestis elleni védekezésre
Transport životinja i stočni vašari u Evropskoj Uniji, sa posebnim osvrtom na zaštitu od klasične kuge svinja i atipične kuge živine
Bognár Lajos elnökhelyettes

4./ 11.05 -11.40
Residuumok az állati eredetű termékekben - hatósági intézkedések
Rezidue u proizvodima životinjskog porekla - inspekcijske mere
Búza László igazgató főállatorvos

11.40 - 12.00 kávészünet / pauza za kafu:

levezető elnök / Moderator: Róka Csaba

5./ 12.0-12.20
A magyar állatorvosi Etikai Szabályzat alapelvei
Osnovni principi Pravilnika za veterinarsku etiku u Republici Mađarskoj
Markus Gabriella elnök, MAOK Etikai Bizottság

12.20-12.40
A praxismenedzsment fogalmi tisztázása és főbb területei
Razjašnjavanje pojma menadžmenta u praksi i njegove glavne oblasti
Bíró Oszkár egyetemi docens,

6./ 12.40 - 13.15
Aktualitások a gümőkór diagnosztikai vizsgálatában és járványtani helyzetében, különös tekintettel a Kárpát-medencére
Aktuelnosti u dijagnostičkom ispitivanju i epizootiološkoj situaciji tuberkuloze, sa posebnim osvrtom na područje Karpatskog Basena
Jánosi Szilárd laboratórium-vezető

7./ 13.15-14.00
A Staphylococcus okozta mastitisek gyakorisága, kórjelzése, kezelése, megelőzése a tejelő tehenészetekben és fogyaszthatósági vonatkozásai
Učestalost, dijagnostika, terapija i profilaksa mastita izazvanih stafilokokama na farmama mlečnih krava i njihov uticaj na upotrebljivost mleka
Horváth József a szabadkai állategészségügyi intézet igazgatója / Cseh Kálmán magánállatorvos, Vásárosdombó

14.30- ebéd / ručak

19.00- konzultáció, állófogadás
konsultacija: koktel dobrodošlice

október 18. (szombat / subota )

Előadások / Predavanja:

8./ 9-9.40
Alternatív módszerek az állatorvosi klinikai gyakorlatban
Alternativne metode u veterinarskoj kliničkoj praksi
Németh József, IAVH állatorvos

9. / 9.40-10.20
Az állat- és közegészségügyi jelentőségű kullancsfajok előfordulása Közép-Európában
Raširenost krpeljskih vrsta značajnih sa veterinarskog aspekta i aspekta javnog zdravlja u Srednjoj Evropi
Farkas Róbert, tanszékvezető egyetemi tanár

10./ 10.20- 11.00
A malacok fontosabb felnevelési betegségei
A juhok clostridiumok okozta betegségei
Značajnije uzgojne bolesti prasadi.
Oboljenja ovaca uzrokovanih klostridijama
Varga János, egyetemi tanár, az MTA tagja

11./ 11.00-11.40
A sertés Actinobacillus okozta pleuropneumoniája, a védekezés lehetőségei
Pleuropneumonija svinja izazvana Actinobacillus-om, mogućnosti zaštite
Fodor László egyetemi tanár, dékán

12./ 11.40-12.20
Néhány házinyúlbetegség patológiai vonatkozása
Patomorfološki aspekti određenih bolesti kunića
Vetési Ferenc : emeritus professzor

13./ 12.20-13.00
Az interdigitális phlegmone és a dermatitis digitalis jelentősége, előfordulása, valamint a védekezés lehetőségei szarvasmarhában
Značaj, raširenost i mogućnosti zaštite od interdigitalne flegmone i digitalnog dermatita kod goveda
Lehoczky János , címzetes egyetemi docens

14.00 ebéd / ručak

Konzultáció / konsultacija
A konferencia zárása / zatvaranje savetovanja:

A Magyar Állatorvosok Világszervezete elnöksége a Világszervezet tízéves fennállása alkalmából, a magyar állatorvosok kapcsolatrendszerének építéséért kitüntető oklevélben részesítette tagjait;

ERDÉLY:
Bandeánu István, Bárbu Aurel, Csutak László, Filep Csaba, Fazakas Lenci, Fazakas Zoltán, Giriti Zoltán, Hégető Levente, Kelemen Atilla, Kiss Péter, László Adalbert, Molnár Zsolt, Nemes Imre, Szigethy István, Szentkúti Farkas

FELVIDÉK:
Koszorús József, Patus Sándor

KÁRPÁTALJA:
Bazyuk Ágota, Paládi Lajos, Szeles Károly

MAGYARORSZÁG:
Balogh Lajos, Biró Péter Gábor, Czinder Péter, Csikós Károly, Csuta Lajos, Karasszon Dénes, Kovács József, Kiss Miklós, Manczur Fernc, Markus Gabriella, Merész Lajos, Mohai Imre, Móré Attila, Dobos Györgyi, Haraszti Alfréd

VAJDASÁG:
Horváth József, Tóth Géza

USA:
Gál Sándor

Továbbképzési pontok:
Bodovi za stručno usavršavanje:

Magyar Állatorvosi Kamara     106
Veterinarska komora Mađarske
Román Állatorvosi Kamara        15
Veterinarska komora Rumunije
Szerb Állatorvosi Kamara            4
Veterinarska komora Srbije
Szlovák Állatorvosi Kamara továbbképzésként elismerte.
Veterinarska komora Slovačke Priznao kao stručno usavršavanje
A rendezvény regisztrációs száma: OSZ13-08


Vissza a lap tetejére

Vissza a főlapra