Beszámoló a Magyar Állatorvosok Világszervezete által megrendezett nemzetközi szakmai konferenciáról
és állatorvos bálról
2006. február 17-18. Nagyvárad

A MÁVSZ 2006. február 17-18-án nemzetközi szakmai konferenciát és állatorvos bált rendezett a Magyar Állategészségügyi Szolgálat, a SzIE - Állatorvos-tudományi Kara, a Magyar Országos Állatorvos Egyesület, az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a Magyar Állatorvosi Kamara támogatásával Nagyvárad - Félix-fürdőn.

A rendezvény fölött védnökséget vállalt Markó Béla úr, miniszterelnök helyettes (Románia); Kelemen Atilla úr, bizottsági elnök (Románia Országgyűlése); Gráf József úr, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter; Szabó Vilmos úr, államtitkár.

A konferencia mintegy 550 résztvevője - állatorvosok és hozzátartozóik - többsége Erdélyből és az anyaországból érkezett; de érkeztek világszervezeti tagok Kárpátaljáról, Felvidékről és a Vajdaságból, s más országokból is.

A konferencia plenáris ülése február 17-én, pénteken délután közel 400 fő előtt zajlott le.
Levezető elnök: Kelemen Atilla állatorvos, bizottsági elnök (Románia országgyűlése)
A madárinfluenza történései miatt Miniszter úr és Főosztályvezető úr előadásaikat nem tudták megtartani.
Az előadók és előadásuk címe
Gombos András, államtitkár: A fenntartható állattenyésztés környezetvédelmi vonatkozásai, a nemzeti parkok szerepe a génmegőrzésben.
Államtitkár kollégánk a Miniszter tollétében az állattartás szakmapolitikai kérdéseire is kitért.

Kovács Ferenc, az MTA-tagja: Élelmiszertermelés - biztonság - versenyképesség
Mile Sándor, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke: Az ellátó állatorvosok szerepének jelene és jövője az állati eredetű termék előállításában
Fehér Dezső, egyetemi tanár: Képek a magyar telivértenyésztésről Széchenyitől 2000-ig
Sikó Barabási Sándor, igazgató főállatorvos, Háromszék-megye: Szemelvények
Háromszék állatgyógyászatának történetéből

A nap estéjének megragadó művészi élményt nyújtó eseménye volt a nagyváradi római katolikus bazilikában megrendezett orgonaest, Kristófi János Zsigmond orgonaművész és Altfater Ottilia szoprán énekes művésznő közreműködésével. A művészek nagy sikerrel, osztatlan tetszést aratva adták elő Bach, Händel, Pachelbel, Gunoud, Giazatto-Albioni, Schubert és Liszt műveit. A hallgatóság az orgonaest elején együtt énekelte a szózatot, majd annak lezárásaként a székely és a magyar himnuszt.

A szakmai konferenciára február 18.-án szombaton a párhuzamosan megtartott, nagyállat- és a kisállat-szekcióban került sor. Az előadótermek zsúfolásig megteltek, ami 100 fölötti hallgatóságot jelentett a helyszíneken. Jogos kritikaként hangzott el, hogy többen szívesen lettek volna egyszerre mindkét helyen.
Nagyállat-szekció
Levezető elnök. Kurucz János
Előadók és az előadásaik címe
Filep Csaba: Szemelvények az erdélyi lótenyésztés és lovas kultúra történetéből
Sótonyi Péter: A felső légutak és a mellüreg topográfiája
Tóth József: A felső légutak betegségei és a gyógykezelés lehetőségei
Bakos Zoltán: A vérkeringési szervek gyakoribb betegségei és gyógykezelésük
Bakos Zoltán: Az alsó légúti betegségek klinikuma és gyógykezelése
Kisállat-szekció
Levezető elnök: Madaras Péter
Előadók és az előadásaik címei
Dombay Endre és mtsai.: A kutyák cukorbetegsége: diagnózis és kezelés
Sterczer Ágnes: Kutya és macska májbetegségeinek laboratóriumi diagnosztikája és gyógykezelése
Bíró Péter Gábor: "Pillantás" (gondolatok a giardiosisról)
Bánfi András: Alkar növekedési rendellenesség kutyában
Winter Gábor: A mellkas- és a hasi sérült kisállat sürgősségi ellátása
Gál Sándor: Állatorvosi praxisok és praxisfilozófiák Európában és Amerikában

Az állatorvos bál az esti órákban kezdődött és kivirágos virradatig tartott. A megnyitóra megérkezett Gráf József miniszter, majd Süth Miklós országos főállatorvos is, akik a madárinfluenza járvánnyal kapcsolatos kötelezettségük miatt egyébként a konferencián részt venni nem tudtak.
Az állatorvos bál Gráf József miniszter úr meleghangú megnyitó beszédével vette kezdetét, amelyben nagyra értékelte a magyar állatorvosok munkáját.
Ezt követte a Nagyváradi Líceum gyönyörű, magyar lányokból és fiúkból álló táncruhába, valamint atillába öltözött kara palotás-bemutatója, amelyet a közönség kirobbanó tetszésnyilvánítása honorált.
Ezután jó ételek és italok fogyasztása, valamint tánc, magyar nótahallgatás (sőt inkább a nótázásba való bekapcsolódás), barátkozás és ismerkedés - ahogy az egy kellemes báli éjjelen megszokott - voltak az esemény jellemzői.