Magyar Állatorvosok Világszervezete (MÁVSz) és a Magyar Egészségügyi Társaság által közösen szervezett Gyógyszer Konferencia

A humán- és állatgyógyászati készítmények és eszközök gyártásának, forgalmazásának szabályai és lehetőségei az egyes közép-európai államokban

Budapest, Magyarország
1998. október 30-31.

Rendezik:
Magyar Egészségügyi Társaság és a
Magyar Állatorvosok Világszervezete

Védnökök:

 • Magyar Tudományos Akadémia
 • Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége
 • Nemzetközi Gyógyszergyártók Egyesülete
 • Magyar Orvosi Kamara
 • Magyar Gyógyszerész Kamara
 • Magyar Állatorvosi Kamara.

Előadók:

 • Dr. Lipták József professzor, országos tiszti főgyógyszerész
  "A humán gyógyszerkészítmények előállításának és forgalmazásának szabályai Magyarországon"
 • Dr. Bálint Tibor országos főállatorvos, Földművelésügyi Minisztérium
  "Az állatgyógyászati készítmények előállításának és forgalmazásának szabályai"
 • Dr. Mikola István igazgató, Nemzetközi Gyógyszergyártók Egyesülete
  "Gyógyszerárképzés, -ártámogatás, közgyógyellátás a Nemzetközi Gyógyszergyártók Egyesületének szemszögéből"
 • dr. Szabó Tamás
  "A Magyar Állatorvosi Kamara értékelése az állatgyógyászati készítmények forgalmazásáról"
 • Dr. Kasza Lajos professzor, Ohio University, USA
 • Dr. Jávor András nemzetközi szakértő
 • dr. Darcsi Gyula
 • dr. Fodor Sándor
 • dr. Móré Attila
 • dr. Sárközy Péter
 • dr. Sándor István
 • Dr. Buzás László igazgató, Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

A tudomány és technika fejlődése mind a humán, mind a veteriner gyógyászatot naponta új lehetőségekkel gyarapítja. Ezen lehetőségek "nehézipara" a gyógyászati készítmények, a gyógyszerész, az orvos, az állatorvos szakterületek nagy hozzáértést igénylő munkaeszközei.

Hogy a gyógyszerészek mindkét területtel foglalkoznak, az közismert. Hogy mi a közös munkaterület és cél az orvosok és állatorvosok között, kevésbé ismert. Rendezvényünkkel közös feladataink felismerését, tudatosítását a három szakterület együttműködését szeretnénk elősegíteni, kihangsúlyozva azon közös célt, hogy első helyen az ember egészségének megóvása szerepel. Az állatorvoslás egyes területeinek is e cél prioritását kell figyelembe venni, gondolva elsősorban az élelmezési célú állattartásra, az egyre szélesebb körű társállat tartásra.

Gondolni kell arra, hogy a rendelkezésre álló eszközök - hatóanyagok - használata során a fönt említett prioritás mellett figyelemmel kell lennünk a veteriner igények kielégítésére is, hiszen az állat egészségének hatékony megóvása záloga az ember egészségének is.

Az orvosok és állatorvosok speciális igényeit viszont a gyógyszereszeknek is ismerni kell és munkájukat erre figyelemmel kell végezni.

A humán orvoslásban elsőrendű mérlegelési szempont az élet megmentése. Az állatorvoslásban a gazdasági haszonállat tartás terén az életmentést megelőzi a várható termék minőségének, emberi fogyasztásra alkalmasságának megóvása, melyre az iparosodott állattartásban az állatgyógyászati készítményeknek meghatározó szerepe lehet.

Hogy a fentiek érvényesülhessenek, hogy e terület is biztonságot jelentsen az ember számára, pontosan megfogalmazott jogszabályokra van szükség.

A szakmai érdekeken túlmenően az egyes államoknak lehetnek - és vannak - sajátos érdekei és előírásai is. E konferenciákkal most ennek megismerését szeretnénk elősegíteni itt Közép-Európában, szomszédságunkban.

A társadalmi igények kielégítéséhez, a szakterületek magas szintű műveléséhez nélkülözhetetlen, hogy a szakterület üzletemberei a kapcsolatok további szélesítésével, a bizalmi tőke növelésével, az etikus magatartás írott és íratlan szabályainak fejlesztésével, betartásával növeljék a biztonságot, az eredményes munka föltételeit.

Vissza a lezajlott konferenciák listájához


Vissza a lap tetejére

Vissza a főlapra